Soita

+358-44-916 9860

Lähetä viesti

paivi.suutari (at) lemmatravel.fi

Lempeän matkailun lifestyle-blogi

Tietosuojaseloste

Kategoriat: Eettisyys
Posted 2018-05-24

Tästä aiheesta saisi verrattain kiehtovan blogipostauksenkin, mutta tällä kertaa kuljemme tukevasti asialinjalla. 


TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016)

21.5.2018

Rekisterinpitäjä

Päivi Suutari Oy, Y-tunnus 2733134-4

Osoite ja muut yhteystiedot

Lahelantie 280, 04330 Lahela, puhelin 044-916 9860,

sähköposti paivi.suutari@lemmatravel.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Suutari, c/o Päivi Suutari Oy, Lahelantie 280, 04330 Lahela, puh. 044-916 9860, sähköposti paivi.suutari@lemmatravel.fi

Rekisterin nimi

Päivi Suutari Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on myynti- tai palvelusuhde tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Tietoja käsitellään palvelujen tarjoamiseen, tuottamiseen, toimittamiseen, suunnitteluun, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen. Myös Päivi Suutari Oy:n yhteistyökumppanit, kuten kuljetusyhtiöt, voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta voidaan tallentaa seuraavia tietoja: nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, palvelun suunnittelemisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarvittavat tiedot sekä mahdollinen asiakkaan itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö). Lisäksi voidaan tallentaa myös matka-/retkikohde, lähtöpäivä, varauspäivä, ruokavalio- ja esteettömyystoiveet sekä asiakkaan itsensä tai hänelle palvelua varaavan henkilön antamat muut, palvelua parantavat tiedot (ei-hoidollisen kotiavun asiakkaat). Ei-hoidollisen kotiavun asiakkaille laaditaan manuaalisesti palvelusuunnitelma ja mahdolliset palvelusopimukset sekä niihin sisältyvät seuranta- ja raportointilomakkeet.

Päivi Suutari Oy:n aputoiminimen LemMa Travel Housen nettisivuihin on yhdistetty Google Analytics, joka kerää asiakkaan selaimen lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio).  Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/. Matkanvälitystoiminnassa Päivi Suutari Oy käyttää päämiesten salasanasuojattuja varausjärjestelmiä, ja heidän tietosuojakäytäntönsä ovat luettavissa ko. päämiesten verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään asiakaspalvelutilanteissa, ei-hoidollisen kotiavun asiakkuuksissa myös asiakkaan nimeämältä lähiomaiselta tai muulta hänen asioitaan hoitamaan valtuutetulta henkilöltä tai taholta. Ryhmämatka- ja -retkivarauksissa tietoja saadaan asiakkaana olevan ryhmän yhteyshenkilöltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Laskutustiedot annetaan kirjanpitoon. Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa Päivi Suutari Oy:n yhteistyökumppaneille siltä osin kuin se on välttämätöntä palvelun tuottamiseksi tai lakien ja viranomaismääräysten noudattamiseksi. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- ja markkinointitarkoituksiin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Päivi Suutari Oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa. Tietojärjestelmä on salasanalla suojattu. Nettisivuille on pääsy myös sivujen ylläpitäjäyrityksen yrittäjällä. Tietoturvaohjelma on ajantasainen. Päivi Suutari Oy suosittelee, ettei arkaluonteisia tietoja lähetetä sähköpostilla.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Aineistoa saa ilman asiakkaan suostumusta käsitellä vain palveluiden toteuttamiseen osallistuvat henkilöt kyseisessä yrityksessä. Asiakirjoja käsitellään ja ne arkistoidaan niitä koskevien lakien ja asetusten mukaisesti. Asiakasrekisterin tiedot ovat salassapidettäviä, ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Päivi Suutari Oy:n yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä Päivi Suutari Oy:n yhteyshenkilöön. Vaatimus tulee allekirjoittaa. Vanhentunut tai virheellinen tieto korjataan viivästyksettä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.